تسلیت درگذشت محمد نوری

در گذشت محمد نوری را به تمام هنرمندان و ایرانیان هنر دوست تسلیت میگوییم

روحش شاد
در ادامه ترانه ایران ایرانتیم مدیریت سایت رسمی ابی