پیام ابی به مناسبت حوادث اخیر در ایران


روزها است که چشم از کانال‌های خبری و سایتهای اینترنتی که خبری از وطنم دارند، برنمیدارم. احساس دلتنگی دارم که وصف ناپذیر است. گاهی از شادی در پوست نمیگنجم و فکر می‌کنم روزهای خفقان و دیکتاتوری در کشورم رو به پایان است، و وقتی‌ تیغ دژخیم جنایتکار را بر گلوی جوانان مملکتم میبینم، بغضی همراه با کینه و خشم گلویم را میفشارد،‌ای کاش میتوانستم مسئولیت هایم را به گوشه ای پرتاب کنم و با کوله باری از اندوه و نگرانی به کنجی خلوت پناه ببرم. اول به عنوانه یک پدر که عاشقانه فرزندانش را دوست میدارد و بعد به عنوانه یک هموطن برای جوانان مملکتم دعا می‌کنم.‌ای پیام آوران آزادی پاینده باشید.
21 فوریه 2011
ابیدو میلیون بیننده ویدیو در یوتیوب و صد هزار عضو فیس بوک

سایت رسمی ابی عزیز در ابتدا با آدرس اینترنتی ابی سایت www.ebisite.com شروع به کار کرد و از عید 89 به آدرس اینترنتی ابی حامدی www.ebihamedi.com تغییر نام پیدا کرد. 
سایت قبلی با آدرس ابی سایت از طریق آرشیو سایت ابی حامدی قابل دسترسی هست. 

امروز تعداد بیننده ویدیو های سایت یوتیوب به 2 میلیون  و تعداد هواداران صفحه فیس بوک ابی به 100 هزار نفر رسید.


کسب این موفقیت در این زمان کوتاه برای ما بسیار ارزشمند است و در اینجا جا دارد که از تمام طرفداران عزیز و دوست داشتنی ابی قدردانی کنیم و همچنین از همکارانی که در سایت به ما کمک میکنند.

به همین منظور پس از انتشار آلبوم حس تنهایی به 10 نفر از اعضای صفحه فیس بوک با قرعه کشی آلبوم حس تنهایی اهدا میشود.