ویدیویی از طرفدار ابی

این ویدیو رو حسین عزیز با امکانات کم ضبط و برای ما فرستاده .
با تشکر ازحسین جان با صدای زیباشون که همیشه درقلب ابی جا داره
قربون روی ماه همتون

تسلیت درگذشت محمد نوری

در گذشت محمد نوری را به تمام هنرمندان و ایرانیان هنر دوست تسلیت میگوییم

روحش شاد
در ادامه ترانه ایران ایرانتیم مدیریت سایت رسمی ابی