گیج و مبهوت بین بودن و نبودن


چند روزی بود که از طریق دوستانم آگاه شدم که سلامت آقای ناصر حجازی، در چنگال بیماری سرطان به خطر افتاده است. ولی‌ مثل اینکه مرگ متعلق به بعضی‌ انسانها نیست. و امروز با اینکه ساعتی‌ از شنیدن این خبر جانگداز میگذرد, من همچنان در ناباوری به سر میبرم. یاد عقاب بلند پرواز فوتبال ایران، همیشه در قلب ملت مان جاوید خواهد ماند. درگذشت این انسان ارزنده را به هموطنانم و ورزشکارن ایران زمین و خانوادهٔ محترمشان، از صمیم قلب تسلیت عرض می‌کنم.
ابی